Základní údaje:

Advokátní kancelář
JUDr. Ing. Jiří Kuruc

Moskevská 1526/44
360 01 Karlovy Vary

 
IČ: 66220734
DIČ: CZ5801050926
Mobil: +420 739 657 258
E-mail: ak.kuruc@akkuruc.cz
 
Datová schránka:
ID: mecg3be

Úvod

Kancelář poskytuje své služby zejména v oblasti práva obchodních společností zakládání, fúze společností, rejstříkové řízení a další korporační agenda) a závazkového práva obchodního příprava obchodních smluv, posuzování a analýza obchodních smluv), sporné agendy (zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v rozhodčích řízeních a před správními orgány), v oblasti restrukturalizace společností rozdělování podniků či vyčleňování částí podniků, včetně vypracování příslušných koexistenčních a outsourcingových smluv), v oblasti nemovitostí (správa, pronájmy, převody a věcná práva k nemovitostem, vyčleňování jednotek), v oblasti vymáhání pohledávek, v insolvenčním řízení, v oblasti cenných papírů, v oblasti práva energetických odvětví, horního práva, stavebního práva (včetně případného zastupování při soudních jednáních, při jednání se stavebními úřady a dalšími orgány státní správy), v oblasti práva životního prostředí.

Podrobný popis


Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb se zaměřením na celou řadu právních oblastí.

Přehled poskytovaných služeb

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.