O kanceláři

Základní charakteristika kanceláře

Kancelář poskytuje své služby zejména v oblasti práva obchodních společností (zakládání, fúze společností, rejstříkové řízení a další korporační agenda) a závazkového práva obchodního (příprava obchodních smluv, posuzování a analýza obchodních smluv), sporné agendy (zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v rozhodčích řízeních a před správními orgány), v oblasti restrukturalizace společností (rozdělování podniků či vyčleňování částí podniků, včetně vypracování příslušných koexistenčních a outsourcingových smluv), v oblasti nemovitostí (správa, pronájmy, převody a věcná práva k nemovitostem, vyčleňování jednotek), v oblasti vymáhání pohledávek, v insolvenčním řízení, v oblasti cenných papírů, v oblasti práva energetických odvětví, horního práva, stavebního práva (včetně případného zastupování při soudních jednáních, při jednání se stavebními úřady a dalšími orgány státní správy), v oblasti práva životního prostředí.

Zejména v souvislosti s restrukturalizací či konsolidací společností provádí Kancelář právní audity, které obsahují posouzení daného subjektu s ohledem na veškeré právní aspekty jeho existence a jeho podnikatelské činnosti.

V současné době poskytuje Kancelář právní služby některým společnostem, které se zabývají hotelovými a lázeňskými službami, dále některým subjektům, které působí v oblasti stavebnictví, těžby některých surovin, zpracování a výroby stavebních hmot, distribuce paliv a značnému objemu subjektů, které se zabývají zejména obchodní činností.

Pro většinu současných klientů Kancelář zajišťuje komplexní právní služby od korporační oblasti, přes agendu smluvní, včetně přípravy a realizace často i rozsáhlých projektů, zastupování před soudy, včetně správních soudů, jakož i případných dalších řízení, včetně vymáhání pohledávek ve spolupráci s exekučními úřady.

Pro zvýšení efektivity a komplexnosti poskytovaných služeb využívá Kancelář pravidelně služeb notářské kanceláře JUDr. Lucie Gabányové a úzce spolupracuje s účetní poradkyní Michaelou Krajícovou a daňovým poradcem Ing. Václavem Grünwaldem.


Pojištění Kanceláře

Profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie JUDr. Ing. Jiřího Kuruce dosahuje částky 20 milionů Kč.

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.