Advokáti

JUDr. Ing. Jiří Kuruc

Advokát od roku 1994, zapsán v seznamu ČAK pod ev. č. 3358.

Vzdělání

Vysoká škola technická v Martině, Slovenská republika ( abs. 1981, Ing. ),
Právnická fakulta University Karlovy v Praze ( abs. 1990, JUDr. 1991 ).

Členství:

Česká advokátní komora

Jazykové zaměření:

německý jazyk
ruský jazyk

Specializace:

 • Horní právo
 • Fúze a akvizice
 • Insolvenční právo včetně reorganizace
 • Pracovní právo
 • Právní audity
 • Právo duševního vlastnictví
 • Právo hospodářské soutěže, nekálá soutěž
 • Právo nemovitostí
 • Právo obchodních společností včetně koncernového práva
 • Právo životního prostředí
 • Restrukturalizace
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Správní řízení
 • Stavební právo
 • Trestní právo a trestní odpovědnost podnikatelů
 • Veřejné zakázky
 • Závazkové právo

Spolupracující advokáti

Mgr. Veronika Šebo, LL.M.

Advokátkou od roku 2010, zapsána v seznamu ČAK pod ev. č. 13452

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci (abs. 2006, MGr.),
Nottingham Trent University (abs. 2009, LL.M.)

Členství:

Česká advokátní komora

Jazykové zaměření:

německý jazyk

Specializace:

 • Insolvenční právo včetně reorganizace
 • Pracovní právo
 • Právní audity
 • Právo nemovitostí
 • Právo obchodních společností včetně koncernového práva
 • Právo životního prostředí
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Správní řízení včetně správního soudnictví
 • Závazkové právo
 • Squeeze-out
 • Rodinné právo
 • Veřejné zakázky

Kontakt

JUDr. Ing. Jiří Kuruc
advokát

Advokátní kancelář
JUDr. Ing Jiří Kuruc
I.P. Pavlova 38
360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 225 796
Fax.: +420 353 223 266
E-mail: jiri.kuruc@akkuruc.cz

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.