Právní služby

Přehled právních služeb:

  • Horní právo
  • Fúze a akvizice
  • Insolvenční právo včetně reorganizace
  • Pracovní právo
  • Právní audity
  • Právo duševního vlastnictví
  • Právo hospodářské soutěže, nekálá soutěž
  • Právo nemovitostí
  • Právo obchodních společností včetně koncernového práva
  • Právo životního prostředí
  • Restrukturalizace
  • Rodinné právo
  • Soudní spory a rozhodčí řízení
  • Správní řízení
  • Správní řízení včetně správního soudnictví
  • Squeeze-out
  • Stavební právo
  • Trestní právo a trestní odpovědnost podnikatelů
  • Veřejné zakázky
  • Závazkové právo

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.