Právní služby

Přehled právních služeb:

 • Horní právo
 • Fúze a akvizice
 • Insolvenční právo včetně reorganizace
 • Pracovní právo
 • Právní audity
 • Právo duševního vlastnictví
 • Právo hospodářské soutěže, nekálá soutěž
 • Právo nemovitostí
 • Právo obchodních společností včetně koncernového práva
 • Právo životního prostředí
 • Restrukturalizace
 • Rodinné právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Správní řízení
 • Správní řízení včetně správního soudnictví
 • Squeeze-out
 • Stavební právo
 • Trestní právo a trestní odpovědnost podnikatelů
 • Veřejné zakázky
 • Závazkové právo

Pracovní doba kanceláře:

Pondělí - pátek
9:00 hod. - 16:00 hod.